SMS

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

  spms.zapn@gmail.com

Dyrektor LO - mgr Elżbieta Barcik

"Indywidualne traktowanie każdego dziecka umożliwia mu optymalny rozwój. Ta myśl towarzyszy nam każdego dnia"

Dyrektor SP - mgr Izabela Kubik

"Wierzymy, że wychowanie przez sport pomaga rozwijać umiejętności społeczne w tym pracy w grupie"

Patrycja Kołda

Patrycja Kołda - magister filologi angielskiej z uprawnieniami do nauczania języka rosyjskiego

Sebastian Łajczak

Sebastian Łajczak - absolwent filologii angielskiej na uniwersytecie Śląskim, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej