SMS

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Żywiecka Akademia Piłki Nożnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego i Klub sportowy

Żywiecka Akademia Piłki Nożnej sp. z o.o. została utworzona w 2005r. Od początku główną ideą, która przyświecała Zarządowi było efektywne połączenie edukacji z profesjonalnym szkoleniem sportowym. Tak powstały Szkoły Mistrzostwa Sportowego ŻAPN (SMS ŻAPN) oraz klub sportowy Żywiecka APN sp. z o.o.

Misją i filozofią ŻAPN zawsze było i jest jednoczenie lokalnych środowisk sportowych, współpraca z klubami sportowymi w zakresie szkolenia młodych zawodników i podnoszenia ich umiejętności sportowych.

W skład ŻAPN wchodzą obecnie dwie Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. Umożliwiają połączenie nauki z profesjonalnym przygotowaniem do uprawiania sportu w dyscyplinach: piłka nożna (chłopców i dziewcząt), piłka siatkowa (dziewcząt), pływanie (dziewcząt i chłopców), tenis stołowy (dziewcząt i chłopców), taniec sportowy (dziewcząt i chłopców).

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego została utworzona w 2017 roku.

W szkole prowadzimy klasy od 1 do 8, we wszystkich oddziałach opieramy naszą pracę z uczniami na trzech filarach: edukacji, sporcie i wychowaniu.

 W zakresie edukacji oprócz realizacji Podstawy programowej kształcenia ogólnego wprowadziliśmy naukę języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo we wszystkich klasach. Zwiększyliśmy również liczbę godzin informatyki w klasach 1-6, ponieważ wierzymy, że kompetencje cyfrowe są podstawą właściwego funkcjonowania w rzeczywistości XXI wieku. W klasach 4-6 zwiększyliśmy ilość godzin matematyki.

Obecnie w Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w dyscyplinach: piłka nożna chłopców, piłka nożna dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt, tenis stołowy chłopców i dziewcząt. Od września 2020 pragniemy otworzyć nowy kierunek – taniec sportowy dla dziewcząt i chłopców.

Oprócz zajęć sportowych kładziemy duży nacisk na kształcenie, ogólny rozwój intelektualny i wychowanie. Oprócz zwiększonej tygodniowej liczby godzin języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, organizujemy zajęcia dodatkowe zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami uczniów (zajęcia wyrównawcze, rozwijające, koło dziennikarskie).

Wierzymy, że wychowanie przez sport pomaga rozwijać umiejętności społeczne w tym pracy w grupie. Nasz uczeń pracuje nad sobą wdrażając się do: samokontroli, systematyczności, wytrwałości, zdrowego trybu życia, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, poznaje środowisko lokalne i w miarę możliwości uczestniczy w nim.

Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską w wymiarze 16 godzin tygodniowo w każdym roku kształcenia i oparte są na nowoczesnym programie szkolenia. Obok rozwoju sportowego zapewniamy naszym uczniom odpowiednie warunki do rozwoju edukacyjnego.

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Realizujemy treści programowe zgodne z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz programy szkolenia zgodne z wytycznymi krajowych związków sportowych (PZPN, PZPS, PZP, PZTS, PZG). Sekcja piłki nożnej klas I-VI posiada srebrną gwiazdkę certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej, co świadczy o tym, że zapewniamy organizację i jakość zajęć na odpowiednim poziomie.

Podsumowując nasi uczniowie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 uczestniczą w profesjonalnym szkoleniu sportowym w połączonym z dobrą edukacją, natomiast w godzinach popołudniowych i weekendach aktywnie uczestniczą w rywalizacji sportowej reprezentując barwy swoich klubów.

Obecnie współpracujemy z następującymi klubami:

piłka nożna – Żywiecka APN, TS Czarni-Góral,

piłka siatkowa – TS Stal Śrubiarnia

pływanie – KS Marbi-Sport

tenis stołowy - LITS MEBLE ANDERS ŻYWIEC

taniec – szkoła Dance4you